Hem

JinxConsulting


Vi erbjuder konsultation inom IT med inrikting på projektledning, rådgivning och verksamhetsutveckling samt inom säkerhet.

Vid behov kan även interimsuppdrag tas efter överenskommelse.


För kontakt och mer info, klicka här.

Rådgivning

Övergripande strategisk rådgivning avseende IT och framtagande av strategier kring IT.

Projektledning

Drivande vid upphandling och implementering av olika IT-system samt förändringsprojekt inom både verksamheten och IT.

Verksamhets utveckling

Effektivisering och kostnadsreducering genom optimering av processer och system.